Bli
medlem

Som branschorganisation är InoS mål att främja yrkesverksamma influencers och innehållskreatörer och andra som verkar inom influencer marketing och kreatörsekonomin. 

Som medlem i Influencers of Sweden blir du en viktig del av en organisation som finns till för att utbilda, inspirera och stärka branschen som helhet.

Marknaden för influencer marketing i Sverige förväntas växa med 20 procent under 2022 och nå en omsättning på nära 1,5 miljarder kronor enligt IRM.

Vi rör oss i en dynamisk bransch där utvecklingen gått i raketfart, där definitionen av inflytande förändras snabbt och plattformar och algoritmer gör att aktörer som rör sig inom området behöver vara flexibla och uppdaterade. 

InoS strävar efter att ena Sveriges kreatörer och influencers i att ligga steget före utvecklingen och i framkant för innovation i branschen.

 

Ansökan om årligt medlemskap

Tack för ditt intresse för att bli medlem i Influencers of Sweden – InoS! Du kan ansöka om medlemskap nedan. Ansökan kommer att behandlas av styrelsen. Om din ansökan blir godkänd erhåller du svar via mail inom 30 dagar. Medlemsavgiften är 500 kr/kalenderår och betalas på faktura som erhålls efter godkännande av ansökan.

Influencers of Swedens medlemmar är:

professionella

Dedikerade till att upprätthålla en professionell influencerbransch.

etiska

Följer de stadgar och etiska riktlinjer för branschen antagna av InoS.

eniga

Entusiastiska förespråkare för InoS och att aktivt stödja vårt uppdrag.

Behörighet

Sökande måste uppfylla minimikraven nedan:

  • Ha en aktiv och publik närvaro i sociala medier.
  • Arbeta professionellt som kreatör med influencer marketing, innehållskapande eller motsvarande.
  • Ha ett etablerat personligt varumärke
  • Skapar unikt digitalt innehåll
  • Minst 1000 följare på primär kanal.
  • Vara svensk medborgare eller bo i Sverige.
  • Vara minst 18 år. Om sökande är under 18 år måste en vårdnadshavare söka medlemskapet.

Om du möter kriterierna ovan, var god fyll i ansökningsformuläret på denna sida. Har du frågor, kontakta oss via mail.