För en enad influencerbransch

Influencers of Sweden (InoS) är en branschorganisation för yrkesverksamma social media influencers. Vi arbetar tillsammans för samverkan mellan influencers och gemensam branschetik.

OM INOS

Influencers of Sweden (InoS) är den enda branschorganisationen i Sverige skapad för och av professionella influencers och digitala kreatörer. 

Influencers of Sweden tar debatten om influencerns roll och betydelse för näringslivet. Vi driver frågor som är viktiga för våra medlemmar och representerar dem i olika offentliga sammanhang.

Vi håller även våra medlemmar upplysta om vad som händer i vår bransch som ständigt förändras. Som medlem i Influencers of Sweden får du koll på det som händer, bland annat genom vårt nyhetsbrev och våra sociala kanaler. 

InoS ska kartlägga och förmedla utvecklingen i branschen, förmedla medlemmarnas röst, lyfta branschfrågor, skapa opinion och vara branschens naturliga mötesplats för nätverkande.

Vår uppgift är också att synliggöra branschens utveckling, skapa mötesplatser och samverkan mellan influencers och verka för gemensam branschetik.

Influencers of Sweden är en ideell förening som bygger på värderingar som värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde.