RIKTLINJER FÖR FÖRETAG SOM JOBBAR MED PR & REKLAM I SOCIALA MEDIER
Nyligen kom Sveriges Annonsörer med riktlinjer för företag som jobbar med PR och marknadsföring mot bloggar och i sociala medier. Detta är väldigt välkommet av Better Bloggers och ses som ett steg i rätt riktning mot ett schysstare klimat i bloggbranschen. 
Som vi på Better Bloggers redan vet har det på senare år blivit mer och mer vanligt att företag marknadsför sig via inflytelserika bloggare och aktörer på sociala medier. Dock har dessa samarbeten ofta kritiserats då det ibland är otydligt vem som är avsändare och om influencern fått betalt för att sprida budskapet. Detta är ett extra stort problem när innehållet riktar sig till unga.
Med detta i åtanke har Sveriges Annonsörers mediekommitté för PR, i samråd med Reklamombudsmannen, tagit fram dessa riktlinjer för att sprida kunskap om vad som gäller när företag och annonsörer arbetar med PR och marknadsföring i sociala medier, samt främja ett gott och etiskt samarbete mellan annonsör och opinionsbildare.
Detta välkomnar vi på Better Bloggers med öppna armar! Vi ska kika lite närmare på vad riktlinjerna säger.
» Läs mer: Skillnaden mellan PR & Annonsering på bloggar
» Läs mer: Sponsrade inlägg och smygreklam – vad säger lagen?

Köpt eller förtjänad publicitet?

Journalistens roll är att ha en kritisk inställning till det som sägs och att göra en objektiv bedömning. Marknadsavdelningen är skild ifrån redaktionen för att det redaktionella materialet inte ska påverkas av att ett företag investerar stort i annonser. Svenska Journalistförbundet har yrkesetiska regler och regler mot textreklam, som också arbetar för att ge läsaren en objektiv bild av verkligheten.
En bloggare väljer själv vad de vill skriva om efter egna principer och efter tycke och smak. Inläggen styrs inte av en chefredaktör som sållar och väljer. Men, många bloggare och andra opinionsbildare i sociala medier är unga och har inte samma utbildning som journalister. Det betyder att man som företag har ett särskilt ansvar att se till att marknadskommunikationen.

Vilka riktlinjer gäller för samarbeten i bloggar?

PR = förtjänade kanaler: En gemensam nämnare är att ett företag inte kan påverka varken innehållet eller utfallet vare sig i sociala eller traditionella medier. Företaget kan inte räkna med att bestämma varken vad som sägs eller hur det sägs.
Marknadsföring = köpta kanaler:En bloggare kan till exempel inte lova i förväg, och företaget kan inte kräva, att bloggaren ska skriva om en produkt för att bloggaren får produkter eller tjänster gratis. Det skapar ett indirekt uppdragsförhållande mellan bloggare och företag och produkten eller tjänsten kan då ses som en ersättning för utfört arbete och det redaktionella inlägget bör då också annonsmärkas.
Annonsmärkning – Om du som annonsör ingår i ett samarbete med en opinionsbildare så ska du annonsmärka samarbetet med text där det omedelbart framgår att det är ett samarbete och vem annonsören är; ”Detta är ett samarbete”, ”Detta är en annons” eller allra helst annonsmärkt med annonsörens logga.

Läs de kompletta riktlinjerna från Sveriges Annonsörer här (pdf) »

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *