Etiska riktlinjer

§ 1 Transparens och trovärdighet

 1. Var transparent gentemot följare gällande betald marknadsföring, samarbeten och annat som kan påverka dina följares förtroende för dig som influencer.
 2. Var tydlig med att åsikter som uttrycks är dina egna.
 3. Var medveten om din roll och ansvar som påverkare, i så väl betalt som obetalt innehåll.
 4. Uttryck endast åsikter du kan stå för, i så väl betalt som obetalt innehåll.
 5. Agera professionellt och som en god företrädare för branschen.
  Vid samarbeten, välj aktörer vars värderingar överensstämmer med den egna verksamheten.
 6. Ha i största möjliga mån ett skriftlig avtal med kunder som innefattar samarbetets omfattning, arvode, hur uppdraget ska utföras och hur det ska redovisas.

§ 2 Mätning och statistik

 1. Redovisa tydligt och ärligt för kunder vilka verktyg som används och hur du mäter räckvidd, följarantal och engagemang som klick, gillamarkeringar och kommentarer.
 2. Följ branschstandard så långt som möjligt och använd etablerade mätverktyg för statistik och målgruppsanalys.
 3. Avstå från att köpa följare eller gilla-markeringar. Det inkluderar även användandet av bottar (automatiserade program) som kan användas för att öka antalet följare.
 4. Ta ansvar, så långt det är möjligt, för dina följare och städa ut falska konton, automatiska konton och spam-konton.

§ 3 Följ gällande lagstiftning

 1. Följ alltid gällande lagstiftning som berör influencerbranschen: marknadsföringslagen, upphovsrättslagen och aktuell skattelagstiftning.
 2. Följ rekommendationer som utfärdats av Konsumentverket och andra relevanta myndigheter och instanser som omfattar din verksamhet som influencer.
 3. Reklammärk allt publicerat innehåll som omfattas av en överenskommelse med kund.
 4. Märk tydligt ut alla texter och artiklar som berör egen verksamhet eller där du har ekonomisk vinning av innehållet.
 5. Redovisa produkter och tjänster du mottar som intäkter när det finns en överenskommelse eller krav på motprestation.
 6. Redovisa och skatta för produkter, tjänster och andra förmåner som du mottagit i din roll som influencer i de fall skattelagstiftningen kräver det.

§ 4 Ta betalt för ditt arbete

 1. Se till att överenskommelser vid alla typer av samarbeten involverar skäligt betalt i förhållande till bland annat arbetstid, planering, räckvidd, relevans, varumärke och samarbetets värde.
 2. Följ branschrekommendationer för arvoden vid influencersamarbeten.
 3. Som regel undvik att ta emot enbart produkter i utbyte mot exponering.
 4. Var medveten om och respektera hur dina val gällande betalning för samarbeten påverkar hela branschen och dina influencerkollegors förutsättningar.

§ 5 Respektera privatlivet vid publiceringar

 1. Var medveten om hur publicitet i dina kanaler kan ha påverkan på andras privatliv.
 2. Undvik att hänga ut eller exponera personer när detta kan få konsekvenser för dennes privatliv.
 3. Överväg noga konsekvenserna av att publicera namn eller personuppgifter om andra.
 4. Uppmana inte till eller delta i att sprida rykten eller hat gentemot andra.
 5. Motverka personangrepp i dina kommentarsfält.
 6. Se till att i största möjliga mån ha samtycke från berörda inför publicering av bilder på eller uppgifter om dessa. (Gäller ej för bilder tagna på allmän plats).
 7. Be om tillåtelse från vårdnadshavare innan publicering av bilder på andras barn.

§ 6 Respektera innehåll skapat av andra och upphovsrättslagen

 1. Presentera inte andras idéer som dina egna.
 2. Be upphovsmannen om tillåtelse innan deras innehåll återpubliceras i dina egna kanaler.
 3. Ange upphovsmannens namn i direkt anslutning till publicerat innehåll. Länka även till upphovsmannen när det är möjligt.
 4. Ange källa och länka tydligt även när innehållsformat lånas av andra.
 5. Länka schysst genom att skriva ut både namn och influencervarumärke i länktexten.