Flytta bloggen från blogger/blogspot till WordPress!

Flytta från Blogger till Wordpress

Du har bestämt dig för att flytta din blogg från blogspot till WordPress? Bra beslut! Så här går du till väga. Om du inte redan har installerat wordpress, gör det först. Här har du en guide för det! 1. BACKUP. Först och främst bör du ta en fullständig backup av din Blogger-blogg, inte för att det […]